Kiedy drużyny wykonały 10 podstawowych misji, zdobyły broń i amunicję z Arsenału, mogły wrócić do ratusza. Tam czekały na nie "Tajne komplety", podczas których gracze rozwišzywali końcowš zagadkę.


W międzyczasie, żołnierze pozbawieni zajęć szukali zaczepki. Doszło do rękoczynów i wywišzała się walka, podczas której zrzucono czerwonš flagę zastępujšc jš flagš powstańczš i tak ponownie Koœcian został wyzwolony!

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszš grę miejskš:
Grupie Teatralnej przy Koœciańskim Oœrodku Kultury;
Muzeum Regionalnemu im. dr. Henryka Florkowskiego w Koœcianie;
GRH Poznańczycy;
 Towarzystwu Działań Historycznych im. Feliksa Pięty;
GRH Frontowiec;
Stowarzyszeniu Strzeleckiemu i Historycznemu im. Koœciańskiej Rezerwy Skautowej „Rezerwa Skautowa”
Stowarzyszeniu Ochotniczy Reprezentacyjny Oddział Ułanów Miasta Poznania
oraz wszystkim rekonstruktorom, którzy przybyli indywidualnie;
koœciańskim Harcerzom Starszym;
Kwiaciarni „Monika”
Cukierni „Sweet Cafe”;
Kawiarni „Saskia”;
Kwiaciarni-solarium „Onyx”.

Wyniki czwartej edycji gry miejskiej "Kryptonim Wolnoœć"

MIEJSCE I

DRUŻYNA: Kobry z Koœciana

Dowódca Drużyny: Paweł Linke
Alicja Lewandowska
Szymon Słoma
Kacper Otto
Iga Pokładecka


MIEJSCE II

DRUŻYNA: Karabinu AK-47
z Koœciana

Dowódca Drużyny:  Roman Nowak
Karolina Nowak
Paweł Nowak
Dawid Nowak
Piotr Hoffmann


MIEJSCE III

DRUŻYNA: Drużyna Pierœcieni i Tłoka
z Koœciana

Dowódca Drużyny: Kamil Kasztelan
Mateusz Sołtysiak
Tobiasz Szymoniak
Kamil Dšbrowski
Mateusz Heleniak