Misji do wykonania było 10 oraz kilka bonusowych, łatwiejsze i trudniejsze. W ich wykonaniu czasem przeszkadzały patrole Służby Straży i Bezpieczeństwa, wierne powstałej w listopadzie 1918 roku Republice Weimarskiej. Tylko kilka drużyn zdołało wypełnić wszystkie zadania.


Oczywiście nie pozostawiliśmy graczy samym sobie. W aresztowaniu Komendanta Garnizonu Kościan, majora Raymann'a pomagała nawet sama Pola Negri - incognito ma się rozumieć.


Odbiór naszej gry wśród mieszkańców Kościana był bardzo pozytywny. Szczególnie serdecznie przyjęto zarówno organizatorów jak i uczestników gry w Kawiarniach: "Sweet Cafe" przy ul. Wrocławskiej 2 oraz "Saskia" przy Rynek 32/1. Dziękujemy też właścicielce lokalu przy Rynek 30 (gdzie onegdaj mieściła się restauracja pani Teodozji Siminskiej, która udostępniała swój lokal członkom "Rezerwy Skautowej"), za pomoc przy organizacji.