Do Punktu Rekrutacyjnego, który mieścił się w Ratuszu zgłosiło się ponad 85 młodych osób w wieku od 14-26 lat z Kościana i okolic. Miasto stało się wielką planszą, a uczestnicy graczami rozwiązującymi zagadki. Gracze podzieleni na drużyny, startowali z punktu werbunkowego zorganizowanego w Ratuszu w Muzeum Regionalnym, skąd byli prowadzeni tajnymi instrukcjami przez miejsca związane z Powstaniem Wielkopolskim. Tam na nowo poznawali historię miasta, jego tajemnice i zapomniane zakątki.


Oczywiście każda drużyna na początku została poddana testom i badaniom lekarskim.
Gracze musieli stawić się przed Powiatową Komisją Uzupełnień, której przewodniczył
dr Teofil Jórga - inicjator powstania pierwszej drużyny skautowej w Kościanie. Po badaniach drużyna udawała się do pracowni fotograficznej w celu udokumentowania wizerunku młodych konspiratorów.


Rekrutom polecamy kliknąć na ikonkę z fotografią jednego z członków waszej drużyny, poczekać aż pojawi się powiększenie, pobrać plik (prawy klawisz myszy polecenie - Zapisz obraz jako)
i udać się z nim do najbliższego punktu fotograficznego.