Rejestracja drużyny

do XII Edycji Gry Miejskiej w Kościanie

Drużyna składa się od 5 do 8 osobowej grupy

  Tu podaj tekst alternatywny

  Tu podaj tekst alternatywny

  Tu podaj tekst alternatywny

  Tu podaj tekst alternatywny

  Tu podaj tekst alternatywny

  Tu podaj tekst alternatywny

  Tu podaj tekst alternatywny

  Tu podaj tekst alternatywny


  ZGODA RODZICA

  FINANSOWANIE