Pętelka w kształcie trefla była najbardziej rozpoznawalnym elementem umundurowania powstańca wielkopolskiego. Przyszywany do rogatywki, swoją barwą i kolorowymi obrączkami wskazywał szarżę żołnierza.
Trefl w kościańskiej grze miejskiej “Kryptonim Wolność”, jest pamiątkowym elementem, który można przypiąć np. do klapy marynarki lub kurtki podczas obchodów rocznic zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Pamiątkowego Trefla z legitymacją, otrzymuje każdy uczestnik kościańskiej gry miejskiej. Każdy gracz co roku awansuje o jeden stopień wyżej oraz nową legitymację uprawniającą do noszenia trefla w danym stopniu podczas naszej gry.

Rozkazem dziennym nr 2 z 7.01.1919 r.
w Wielkopolsce stworzono Okręgi Wojskowe powołując do życia
Wojsko Wielkopolskie
(Siły Zbrojne Polskie w byłym zaborze pruskim).
Należało przygotować się na kontrataki niemieckie dlatego postanowiono zwiększyć liczebność oddziałów powstańczych. 17 stycznia ogłoszono pobór do Armii Wielkopolskiej. Stworzone zostały regulaminy wojskowe, w których miedzy innymi pojawiły się przepisy dotyczące stopni wojskowych.

Trefle przyszywane były z boku rogatywki.
Dla szeregowców i podoficerów wykonane były
z zielonego a dla oficerów srebrnego sznurka. Czerwonymi i białymi obrączkami (u generałów złotymi) oznaczano stopień.

Trefli używano do scalenia Armii Wielkopolskiej z Wojskiem Polskim 25 maja 1919 r. Armia Wielkopolska podporządkowana została Naczelnemu Dowództwu WP, przy zachowaniu jej odrębnej organizacji, dlatego w praktyce mundury
i trefle Wojsk Wielkopolskich były noszone podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.